Taisyklės N salė

N sporto arenos vidaus tvarkos taisyklės

Visi, N sporto arenos lankytojai, bei jų svečiai privalo laikytis nurodytų elgesio taisyklių ir mandagiai bei saugiai elgtis arenos patalpose ir/ar teritorijoje esančiais asmenimis.

Šių vidaus tvarkos taisyklių tikslas – garantuoti, kad būtų laikomasis N sporto arenos (toliau – arenos) lankytojų interesų, sudaryti geriausias sąlygas sportuoti ir tinkamai prižiūrėti Arenos aikšteles.

Laikoma, kad lankytojai su nurodytos vietose viešai skelbiama taisyklių redakcija susipažinę ir atskirai nėra supažindinami.

1. Arena dirba nuo 07:00 iki 23:00. Atskirais susitarimais sporto salė gali dirbti ir kitu paros metu.

1.1. Lankytojai Arenos paslaugomis gali naudotis jiems rezervuotu laiku. Žaidimo laikai yra rezervuojami iš anksto suderinus laiką su arenos administratoriumi arba Pirkėjams naudojantis internetinės rezervavimo sistemos paslaugomis.

1.2. Į vieną aikštelės rezervaciją įleidžiamų žaidėjų skaičius: Krepšinis – maksimaliai 20 asmenų; Badmintonas ir Tenisas – maksimaliai 5 asmenys;

1.3. Pasibaigus užsiėmimo laikui lankytojai privalo nedelsiant palikti aikšteles kuriose treniravosi. Pasinaudojus persirengimo kambariais lankytojai išeidami privalo išjunkti šviesas ir uždaryti duris (tiek salių, tiek laiptinės-pagrindinio įėjimo).

2. Lankytojai atvykę į sporto centrą privalo:

2.1. Persirengti lauko drabužius ir lauko avalynę tam skirtose zonose/rūbinėse. Moterų rūbinė yra 3 aukšte. Vyrų rūbinė yra 4 aukšte.

2.2. Užsiėmimo metu avėti švarią sportinę avalynę, skirtą jų sportiniam užsiėmimui bei tvarkingą sportinę aprangą.

2.3. Laikytis higienos reikalavimų.

3. Lankytojams draudžiama:

3.1. Aikštelėse sportuoti basomis, avint lauko avalynę, futbolui skirtą avalynę ar avalynę kuri braižo ir /ar gadina Arenos aikštynų zonų, grindų dangą ir/ar palieka spalvotus dryžius. Apgadinus grindų dangą lankytojas privalo sumokėti 100 eurų baudą.

3.2. Į aikštelių zonas griežtai draudžiama eiti su aukštakulniais batais. Tokią avalynę lankytojas privalo nusiauti arba likti svečiams/žiūrovams skirtose zonose jei jos yra.

3.3. Draudžiama vaikščioti po kitų žaidėjų/lankytojų žaidimo zonas, kai vyksta žaidimas.

3.4. Atsinešti maisto ar gėrimų, taip pat stiklinių, dūžtančių ir aštrių daiktų, (Lankytojai gali pasiimti atsigerti į sporto zonas tik tuo atveju jeigu gėrimai yra plastikinėje taroje).

3.5. Naudotis ir treniruotis sugedusiais ar netvarkingais įrenginiais. Apie pastebėtą įrenginio gedimą nedelsiant privalo informuoti Arenos administraciją.

3.6. Draudžiama lankytis neblaiviems asmenims, rėkauti švilpauti, keiktis, rūkyti, šiukšlinti, spjaudyti ant grindų ir sienų, lipti ant konstrukcijų, turėklų, dekoracijų, daužyti sporto inventorių ar kitus kietus daiktus į grindų dangas, sienas, atitvarus, kitaip gadinti Arenos aikštynų/zonų inventorių, įrangą ar trukdyti kitiems asmenims, vaikus palikti be suaugusiųjų priežiūros.

3.7. Draudžiama lankytis asmenims su gyvūnais; asmenims, sergantiems infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat asmenims, turintiems kitų sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų asmenų sveikatai ir/ar gyvybei.

3.8. Nesilaikant nustatytos tvarkos lankytojui išrašomas baudos kvitas. Visus padarytus nuostolius privaloma atlyginti. Arenos administracija už nusižengimus Vidaus tvarkos taisyklėms turi teisę nedelsiant apriboti lankymąsi Arenoje ir/ar skirti baudą(-as). Bauda už Vidaus tvarkos taisyklių pažeidimą, už kurį nenumatyta kitokia sankcija, yra 50 eurų. Už pakartotinį to paties taisyklių reikalavimo pažeidimą asmenys įsipareigoja mokėti 80,00 eurų.

4. Visiems arenos lankytojams užsisakiusiems nuolatines paslaugas, atitinkamai aktyvuojami įėjimo telefono numeriai. Vienkartines paslaugas išsipirkę lankytojai gauna sugeneruotą QR kodą, kurio pagalba atsidaro duris.

5. Lankytojui neatvykus į užsiėmimą pinigai nėra grąžinami.

6. Šios taisyklės gali būti papildytos ir / ar pakeistos vienašališkai Arenos administracijos iniciatyva. Asmenys įsigydami bet kokią paslaugą įsipareigoją sutikti ir laikytis bet kokių Taisyklių pakeitimų ir/ar papildymų.